W dzisiejszej, nowoczesnej gospodarce postępujący rozwój technologiczny z jednej strony ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej z drugiej jednak powoduje większe skomplikowanie procesów oraz wymaga coraz bardziej specjalistycznej, eksperckiej wiedzy by podejmować właściwe decyzje. Pomocą w rozwiązaniu napotkanych problemów służą niezależni doradcy, którzy neutralnie i obiektywnie zanalizują obecną sytuację przedsiębiorstwa i doradzą właściwe (z punktu widzenia jego potrzeb i interesu) rozwiązania.  

RSF Consulting służy pomocą niezależnych doradców, którzy pomogą w rozwoju Państwa działalności.  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, w następujących dziedzinach:

1. Doradztwo strategiczne

  • wsparcie w zakresie realizacji projektów strategicznych
  • rekomendacje wyborów strategicznych
  • analiza zasobów przedsiębiorstwa
  • określenie misji i strategii firmy
  • pomoc w określeniu krótko i długoterminowych celów

2. Doradztwo IT

  • analiza potrzeb informatycznych firmy
  • nadzór techniczny
  • ocena projektów inwestycyjnych w obszarze IT

3. Zarządzanie Czasowe

  • Pośrednie Zarządzanie Czasowe - Wsparcie  przez  konsultanta

RSF Sp z o.o.

Kombornia 1,
38-420 Korczyna,
Tel.: (+48) 13 435 43 60
biuro@rsf.pl
                 

© 2013-2018, RSF Sp. z o.o.